Stażysta / Stażystka w dziale kalkulacji (budownictwo kubaturowe)